Αγειακές βλάβες - αιμαγγειώματα

liftingΟι αγγειακές βλάβες αντιμετωπίζονται με την προηγμένη τεχνολογία των Laser, όταν πρόκειται για αιμαγγειώματα στο πρόσωπο ή το σώμα, ή τις ευρυαγγείες προσώπου ή σώματος. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις το πρόβλημα των φλεβών στα κάτω άκρα, αντιμετωπίζεται με συνδυασμό Laser και έγχυση φαρμάκου μέσα στις φλέβες.

Στην Laserlight Clinic μια εξελιγμένη ιατρική συσκευή παρέχει τη δυνατότητα εκπομπής ενισχυμένου παλμικού φωτός σε διάφορα μήκη κύματος, που επιτρέπει τη θεραπεία οποιουδήποτε αγγειακού προβλήματος, επιλεκτικά και εξατομικευμένα. Με την υψηλή φωτεινή ενέργεια έχουμε τη δυνατότητα να αποδιοργανώσουμε το τοίχωμα των αγγείων και να χτυπήσουμε το στόχο, χωρίς να δημιουργήσουμε καμιά βλάβη στο δέρμα. Τα αποδιοργανωμένα αγγεία αφομοιώνονται από τον οργανισμό σαν ξένο σώμα και εξαφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Η όλη διαδικασία στηρίζεται στην επιλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του αίματος του αγγείου, που προκαλεί την πήξη του.

ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: Τα αιμαγγειώματα μπορούν να αντιμετωπισθούν σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και στην βρεφική. Η Laserlight Clinic, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα προβλήματα των παιδικών δυσμορφιών. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά από μόνα τους είναι ανίκανα να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα, και η έλλειψη ενημέρωσης των γονιών πολλές φορές οδηγεί σε άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις και συμπλέγματα, με όλες τις συνέπειες. Και επειδή τα παιδιά έχουν κάθε δικαίωμα στο χαμόγελο, η ιατρική «ματιά» της Laserlight Clinic στρέφεται σ' αυτά και προσφέρει δωρεάν την πρώτη και καθοριστική συνήθως θεραπεία στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (0-7 ετών), αν βέβαια ενδείκνυται μια τέτοια θεραπεία και δεν επιβάλλεται αναμονή και παρακολούθηση του προβλήματος.

eshop

drk gr

efilogooriginal